Algemene voorwaarden

  • Wanneer je je aanmeldt via het aanmeldformulier is dat bindend.
  • Deelnemers worden ingeschreven in volgorde van aanmelding
  • Kan de deelnemer door overmacht (ziekte en rampspoed) toch niet deelnemen aan de cursus, dan kan deze nog in de twee weken voorafgaand aan de cursus contact opnemen met de betreffende docent en samen naar een oplossing zoeken.
  • Afmelding van deelname in de twee weken voorafgaand aan de cursus kan niet kosteloos gebeuren. Van de cursuskosten wordt 30%  in rekening gebracht.
  • Bij afmelding na aanvang van de cursus wordt 100% van de cursus in rekening gebracht.
  • Overmacht gedurende de cursus is voor verantwoordelijkheid van de deelnemer en cursusgeld kan dan niet gerestitueerd worden.
  • Bij ziekte van een docent tijdens de cursus wordt de gemiste les altijd ingehaald. Bij meer dan twee keer ziekte van de docent wordt er óf een invaller ingezet, óf er vindt restitutie plaats voor de gemiste lessen.
  • De docent factureert aan het begin van de cursus,  betaling geschiedt binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de cursus.